Công Ty Cổ Phần MINA HOLLYWOOD INTERTAINMENT INC
MINA HOLLYWOOD INTERTAINMENT, INC

Mina Hollywood Entertaiment Inc

MHEI - Mina Hollywood Entertaiment Incis a company that creates, sells and distributes high quality media. We provide a system to connect customers with suppliers of products and services through the application (App).
Lĩnh Vực Kinh Doanh

MHEI APPS TV 07: HỎI ĐÁP VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VỀ LỘ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA MHEI APPS

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Phát triển để trở thành Tập đoàn có tiềm lực vững mạnh, năng động, có sức cạnh tranh mãnh liệu, luôn luôn hướng đến và chinh phục các mục tiêu cao hơn và là trở thành sự lựa chọn.

Chính thức mở bán đấu giá bức tranh "Vote A Donald Trump

của danh họa tài ba David Chinh Trương